perjantaina, helmikuuta 15, 2008

Elämää sensuurivaltiossa

Vuoden 2007 alussa tuli voimaan Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista. Lakia vastaan esitetttiin jo aiemmin paljon kritiikkiä, ja nyt käytännön sensuuritoimet ovat nousseet otsikoihin, koska lakia kohtaan kriittinen sivusto, lapsiporno.info on myös päätynyt sensuurin kynsiin.

Monet muut tahot ovat jo ottaneet asiaan paljon paremmin kantaa:

Alla pari lainausta hallituksen esityksestä osana seurantaani siitä, ovatko eduskunna n linkit nykyisin pysyviä vai tilapäisiä linkkejä.

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta totesi lausunnossaan lakiesityksestä seuraavaa: "Lausuntopyynnön pohjana oleva ehdotus on ilmeisellä tavalla perustuslainvastainen. Ehdotuksen mukaisella lailla säädettäisiin salainen ennakkosensuurijärjestelmä, joka perustuisi ehdotuksen mukaan internet-operaattorien vapaaehtoiseen toimintaan, mutta jonka tarkoituksena olisi viranomaistoimin estää poliisiviranomaisen lainvastaiseksi epäilemän viestin vastaanottaminen." (Lausuntokooste hallituksen esitysluonnoksesta 9.6.2006, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lausunto, sivut 29-31)

Hallituksen lakiesityksen otsikon YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT kohdassa 3 otetaan kantaa suhteeseen perustuslakiin: "Lapsipornon levityksen ja hallussapidon säätäminen rangaistavaksi merkitsi siis samalla sitä, että säädettiin rajoitus sananvapaus –nimiseen perusoikeuteen. Toisin sanoen rikostunnusmerkistön täyttävien tekojen tekemistä, kuten esimerkiksi kuvien levittämistä sähköisen viestinnän keinoin, ei enää voi vaatia suojattavaksi sananvapauteen vetoamalla. Lisäksi ehdotetun lain osalta on otettava huomioon se, että sen tarkoituksena on ainoastaan varmistaa se, että poliisilla on oikeus luovuttaa laatimansa ulkomaisia lapsipornomateriaalia sisältäviä sivuja koskeva luettelo teleyrityksille. Itse sivustoille pääsyn eston on tarkoitus jatkossakin perustua teleyritysten vapaaehtoisille toimille."

Kädetän HTML:n kanssa, siksi pieniä korjauksia... puuh, aivot.

Tunnisteet: , , ,